Μαθησιακές Δυσκολίες και Έφηβοι.

  • Eva Konstantinidi
  • December 27, 2017

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε παιδιά δηλαδή που ήδη φοιτούν στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο και δεν έχουν διαγνωστεί εγκαίρως. Όταν  το οικογενειακό ή το σχολικό περιβάλλον δεν έχει την κατάρτιση ή ακόμη και τη διάθεση ν’ασχοληθεί  με  το θέμα, δυστυχώς το πρόβλημα μεγεθύνεται. Δεν  παραμένει απλά στάσιμο.

Παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι δυνατό να έχουν μαθησιακές δυσκολίες που αφορούν τόσο στον γραπτό λόγο, όσο και  στην προφορική έκφραση. Συχνά η απουσία έγκαιρης διάγνωσης  οφείλεται στο ότι  μαθητές  αρκετά επικοινωνιακοί, κοινωνικοί, με πλούσιο προφορικό λόγο, θεωρούνται απλά ανεπαρκείς ως προς την υπευθυνότητα στις εργασίες  και στα σχολικά τους καθήκοντα ή ακόμη και τεμπέληδες, γιατί  λόγω λανθασμένων μαθητικών στερεοτύπων και  συνηθειών δεν κατατάσσονται στις ομάδες ‘’υψηλού κινδύνου.’’

Η αλήθεια είναι ότι τόσο η οικογένεια, όσο και το σχολικό περιβάλλον πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε επαγρύπνηση, ώστε αν αντιληφθούν το πρόβλημα, ν’απευθυνθούν σε ειδικούς για να γίνει διάγνωση και να βρεθούν λύσεις για την αντιμετώπισή του. Οπωσδήποτε η παρακολούθηση και κατάρτιση ατομικού προγράμματος από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό(ειδικό παιδαγωγό) κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δουλέψει τα θέματα του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας,και ασφαλώς με πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις προσωπικές του/της ανάγκες και εφαρμοζόμενο σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια.

Απαραίτητη κρίνεται και η συνεργασία με παιδοψυχολόγο αρκετά συχνά, ειδικά σε περίπτωση που το παιδί ή η οικογένειά του, δυσκολεύονται να αποδεχτούν την πραγματικότητα.

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δεν αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπισή τους από ειδικούς επιστήμονες αποτελεί εγγύηση για την σχολική και ακαδημαϊκή πρόοδο τους, αλλά και την περαιτέρω κοινωνικοποίηση των εφήβων και την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής τους ως ενήλικες.

 

Άννα Σκούρα-Φιλόλογος/Ειδική Παιδαγωγός

No Comments

Leave a Comment