Παιδιατρική Εργοθεραπεία

 • Eva Konstantinidi
 • October 30, 2017

  Η εργοθεραπεία ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων. Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους ( World Federation Occupational Therapists , 1994 ).


    H εργοθεραπεία στα παιδιά δραστηριοποιείται, στοχεύει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της φυσιολογικής ανάπτυξης. Έτσι, οι εργοθεραπευτές βοηθούν το παιδί με ωφέλιμες και σκόπιμες δραστηριότητες να βελτιώσει τις γνωστικές και κινητικές του δεξιότητες, να ενισχύσει την αυτο-εκτίμησή του και την αίσθηση της επίτευξης και να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής του (προσωπική φροντίδα, παιχνίδι, σχολείο ). Έχει ως κύριο στόχο την λειτουργικότητα και την αυτονομία του παιδιού στους τομείς της ζωής του ανάλογα με την χρονολογική του ηλικία.  

     Η εργοθεραπεία εμπλέκει τη “θεραπευτική” χρήση της εργασίας, της αυτοεξυπηρέτησης και των δραστηριοτήτων παιχνιδιού με σκοπό να αυξήσει την αυτόνομη λειτουργία, να προωθήσει την ανάπτυξη και να προλάβει την αναπηρία. Μπορεί να συμπεριλάβει την προσαρμογή της δραστηριότητας ή του περιβάλλοντος ώστε να πετύχει το μέγιστο της ανεξαρτητοποίησης και να προωθήσει την ποιότητα ζωής (ΑΟΤΑ Executive Board, 1976). Στην Εργοθεραπεία χρησιμοποιείτε το παιχνίδι ως μέσο παρέμβασης για να  επιτύχουμε ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στις δραστηριότητες του θεραπευτικού του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά ανταποκρίνονται με χαρά, δεκτικότητα και αποτελεσματικότητα . Γίνεται χρήση πολλών παιχνιδιών όπως μπάλες, πλαστελίνη, υλικά για κατασκευές και ζωγραφική, παζλ, κούνιες, σχοινάκια κ.ά.

 

Οι τομείς που παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία είναι:

Κινητικές δεξιότητες (λεπτή και αδρή κινητικότητα)

  Λεπτή κινητικότητα

 • λεπτοί χειρισμοί δακτύλων και χεριών
 • τη δύναμη των μυών, τη σταθερότητα και τη θέση των άκρων
 • τις γραφοκινητικές δεξιότητες (λαβή, κράτημα μολυβιού)
 • τον έλεγχο του καρπού και του βραχίονα
 • τη λαβή και χρήση του ψαλιδιού
 •  αντιγραφή σχημάτων
 •  οπτικοκινητικός συντονισμός – οπτική αντίληψη

 Αδρή κινητικότητα

 • την ικανότητα να πιάνει και να παίζει με τη μπάλα
 • την ισορροπία του σώματος
 • πηδηματάκια
 • τον κινητικό συντονισμό

Γνωστικές δεξιότητες

Αντίληψη, οργάνωση, μνήμη, συγκέντρωση – προσοχή, μίμηση, εκφραστικές – εκτελεστικές  ικανότητες, ανάπτυξη ικανοτήτων – δεξιοτήτων – εννοιών, οπτική – ακουστική αντίληψη, προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο.  

 • συγκέντρωση προσοχής
 • μνήμη
 • ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας
 • κατηγοριοποίηση
 • συσχέτιση

Κοινωνικές δεξιότητες

Βλεμματική επαφή, εγγύτητα, προσαρμογή σε αλλαγές, κανόνες, κοινωνική ανταπόκριση κλπ.

 •  αυτοεκτίμηση και αυτοσεβασμός
 • συνεργασία
 • οριοθέτηση
 • ανάληψη ρόλων

Επικοινωνία

Λειτουργίες επικοινωνίας, δεξιότητες συζήτησης.

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων απαραίτητων για την αυτοεξυπηρέτηση και αυτονόμηση του παιδιού στην καθημερινότητα.

 •  ένδυση – απόδυση
 •  διαχείριση χρημάτων
 •  σίτιση
 •  εκπαίδευση στην τουαλέτα

Αγγελική Κοντούκα, Εργοθεραπεύτρια

No Comments

Leave a Comment