Τραυλισμός

  • Eva Konstantinidi
  • August 8, 2018

Τι είναι ο τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μια από τις διαταραχές στη ροή της ομιλίας. Βασικά χαρακτηριστικά του αποτελούν οι επαναλήψεις συλλαβών ή φθόγγων μιας λέξης, τα μπλοκαρίσματα και οι επιμηκύνσεις.  Συνήθως οι γονείς αναφέρουν ότι το παιδί επαναλαμβάνει ή «κολλάει» στην προσπάθεια του να μιλήσει. Συχνά εκτός από τα προαναφερθέντα λεκτικά συμπτώματα εμφανίζονται και συνοδά χαρακτηριστικά, όπως η απώλεια βλεμματικής επαφής, κινήσεις της κεφαλής ή του σώματος και μυϊκές συσπάσεις. Πρόκειται για μια σύνθετη διαταραχή της οποίας η ακριβής αιτία είναι άγνωστη αλλά συνδυάζεται με πολλούς παράγοντες (γενετικούς, ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και γλωσσικούς).

Πότε εκδηλώνεται

Η εκδήλωση του τραυλισμού γίνεται τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού στην ηλικία περίπου των 2-4,5 ετών. Σε αυτή την ηλικία, που ο λόγος εξελίσσεται ραγδαία, πολλά παιδιά παρουσιάζουν τον λεγόμενο ‘’φυσιολογικό τραυλισμό’’ και στη συνέχεια τον ξεπερνούν. Σε άλλες περιπτώσεις αυτά τα συμπτώματα συνιστούν την έναρξη του τραυλισμού που εμμένει στον χρόνο. Η εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι είτε σταδιακή είτε απότομη.  Επιπλέον, σε περιόδους έντονων συναισθηματικών καταστάσεων (π,χ, έντονο άγχος, υπερβολικός ενθουσιασμός) τα συμπτώματα τείνουν να εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση.

Διάγνωση και θεραπεία του τραυλισμού

Όταν τα συμπτώματα επιμένουν και επηρεάζουν την επικοινωνία του ατόμου θα πρέπει να γίνεται επίσκεψη σε λογοθεραπευτή, εξειδικευμένο στις διαταραχές της ροής. Είναι απαραίτητη η ακριβής αξιολόγηση ώστε να γίνεται διαφοροδιάγνωση του τραυλισμού με άλλες διαταραχές στη ροή της ομιλίας (π.χ. ταχυλαλία) και να προτείνεται το καταλληλότερο θεραπευτικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερα στα παιδιά απαιτείται η άμεση έναρξη θεραπείας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του τραυλισμού.

Η θεραπεία για τον τραυλισμό είναι πολυδιάστατη όπως και η  φύση του. Δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση. Ανάλογα με την ηλικία του ατόμου (παιδί προσχολικής/ σχολικής ηλικίας, έφηβος, ενήλικας) και το είδος του τραυλισμού (ένταση, συμπτώματα) η θεραπεία είναι άμεση ή έμμεση και το πλάνο θεραπείας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

 

Ευαγγελία Κολαζά,  Λογοθεραπεύτρια

 

No Comments

Leave a Comment