Συμβουλευτική Γονέων

Μέσω ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής οι γονείς μπορούν είτε να ενισχύσουν τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που παρακολουθούν τα παιδιά τους στο κέντρο μας ή γενικότερα να δεχθούν υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με συναισθηματικές, μαθησιακές, ή δυσκολίες συμπεριφοράς που μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδί τους. Επιπλέον, η συμβουλευτική γονέων μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση σημαντικών αλλαγών που αναμένεται να προκύψουν στο οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. διαζύγιο, θάνατος μέλους της οικογένειας). Σε κάθε περίπτωση, στόχος της συμβουλευτικής γονέων είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συνεργασία των μελών της οικογένειας.

Πάρτε Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε για περισσότερες πληροφορίες