Δυσλεξία

Η Δυσλεξία είναι η πιο διαδεδομένη μορφή μαθησιακής δυσκολίας και αφορά τις δεξιότητες της ανάγνωσης , της γραφής και της αντίληψης των μαθηματικών.  Δεν σχετίζεται με την νοητική καθυστέρηση, αντιθέτως τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να είναι ταλαντούχα και  δημιουργικά σε τομείς που δεν σχετίζονται άμεσα με τις προαναφερόμενες ακαδημαϊκές δεξιότητες.

Η Δυσλεξία συνήθως εντοπίζεται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Ο αριθμός των παιδιών που έχουν δυσλεξία  είναι  σημαντικός καθώς αυτή η μαθησιακή δυσκολία συναντάται στο 10-15% των παιδιών του δημοτικού.

Με το που θα υποψιαστούν οι γονείς ότι το παιδί τους μπορεί να έχει δυσλεξία ή άλλη μαθησιακή δυσκολία θα πρέπει να απευθυνθούν σε ειδικούς για αξιολόγηση.  Η έγκαιρη ανίχνευση της δυσλεξίας  και η άμεση  παρέμβαση είναι πολύ σημαντικές για να αποφευχθούν μακροχρόνιες συνέπειες όχι μόνο στην ακαδημαϊκή εξέλιξη του παιδιού αλλά και στην ψυχολογική του κατάσταση, καθώς οι μαθησιακές δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζονται με εξειδικευμένη  παρέμβαση επηρεάζουν γενικότερα το παιδί.

Για παράδειγμα, μπορεί  να υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες το παιδί να εμφανίσει χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα και φόβο για επικοινωνία και προσωπική έκφραση.

Πάρτε Πληροφορίες

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε για περισσότερες πληροφορίες